سازمان بسیج حق…

سخنرانی سردار نقدی در همایش حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اشرافی گری

عکس

خنرانی سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در اولین همایش حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اشرافی گری با عنوان "اقتصاد سیاه" قابل دریافت می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.