شناسه : 27005
د., 08/30/2021 - 10:24
نویسنده : adminbasij
دانستنی‌های حقوقی؛

مصادیق عسر و حرج چیست؟

درباره مصادیق عسر و حرج در قانون اظهار کرد: به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زن باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند؛ عسر در لغت به معنی سختی و حرج به معنای مضیقه و فشار است، در توضیح عسر وحرج می‌توان گفت به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

وکیل دادگستری دیناروند بیان کرد: چنانچه عسر وحرج در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و اگر اجبار شوهر ممکن نباشد، زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در قانون برای عسر و حرج زن مصادیقی بیان شده است که ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶  ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت  ۱ سال بدون عذر موجه از جمله آن‌ها است.

وی ادامه داد: اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند یا امتناع یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است از مواردی است که در قانون به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته شده است.

دیناروند گفت: همچنین محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر، ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از نظر قانون گذار ادامه زندگی را با مشقتی که همراه می کند که باعث ایجاد امکان طلاق برای زن می شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: ضرب وشتم یا هرگونه بدرفتاری مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد نیز به موجب قانون باعث عسر و حرج زوجه دانسته شده است.

وی تصریح کرد: موارد ذکر شده در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن مشخص و ثابت شود، دادگاه حکم طلاق را صادر کند.

دیناروند اظهار کرد: ازدواج پیوند نیکی است که دین ما به آن سفارش کرده و از جمله وظایف مشترک زوجین تحکیم مبانی خانوادگی است. اما گاهی شرایطی ایجاد می‌شود که آخرین راهکار به منظور پیشگیری از تبعات بعدی طلاق و جدایی زوجین است.

این وکیل دادگستری درباره نحوه اثبات عسر و حرج گفت: مرجع قضایی رسیدگی کننده با بررسی اسناد ومدارک ابرازی، اخذ اظهارات طرفین، شهادت شهود، تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشتاس و استعلام به علم و یقین درباره تحقق یا عدم تحقق شرایطی که برای زن عسر و حرج ایجاد می‌کند خواهد رسید.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید