اطلاعیه سازمان ثبت به پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی

Submitted by adminbasijlaw on س., 04/30/2019 - 10:10

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعیه‌ای را در خصوص پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مشترک دستگاههای اجرایی متقاضی استخدام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر کرد.

جزئیات مصاحبه علمی ـ شفاهی داوطلبان آزمون تصدی منصب قضا‌

Submitted by adminbasijlaw on چ., 04/17/2019 - 06:52

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، جزئیات زمان و مکان مصاحبه علمی- شفاهی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا‌ برای سال 1397 اعلام شد.

ویژه دانشگاهیان:

مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان دانشگاهی از نیمه دوم فرودین ماه 1398 در دو شهرستان تهران و قم درحال برگزاری است و تا تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت؛ البته در ماه مبارک رمضان مصاحبه‌ای برگزار نمی‌شود.