Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

معاون حقوقی قوه‌ قضاییه:
معاون حقوقی قوه‌ قضاییه از ارسال لایحه مبارزه با فساد به دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این خصوص به دنبال این هستیم که قانون جامعی مشتمل بر جنبه ماهوی و شکلی مبارزه با فساد باشد.

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵