Shopping cart is empty

۰

ریال,۰

پژوهشکده بسیج حقوق دانان بررسی می کند:

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان

استراحت های ناشی از بیماری بیش از ۶ روز برای پرداخت غرامت باید به تایید پزشک معالج سازمان تامین اجتماعی برسد و در مواردی نیز مانند جراحی زیبایی غرامت دستمزد پرداخت نمی شود.

باید ها و نبایدهای پرداخت غرامت دوران بیماری به بیمه شدگان تامین معاش و زندگی کارگر و بیمه شده در زمان بیماری و ناتوانی ناشــی از ناخوشی، ازجمله موارد مهم و اساســی در ارائه خدمات و حمایت های موضوع تامین اجتماعی است.

در نظام تامین اجتماعی در ایران امکانات لازم برای مداوای کارگر بیمه شده توسط مراکز درمانی ملکی ســازمان و مراکز طبی طرف قرارداد در اختیار بیمه شده قرار می گیرد و همچنین در طول دوران بیماری و درمان او، کمک هزینه بابت قطع حقوق وی پرداخت می شود.

در دوره بیماری بیمه شده به طور موقت از کار منفک می شود و حقوقی از کارفرما دریافت نمی کند و به جای آن سازمان تامین اجتماعی پرداخت دستمزد به وی را متقبل می شود.

مدت قطع ارتباط کارگر با کارفرما دوره تعلیق از کار محسوب می شود و پس از پایان بیماری و مداوا با تایید سازمان تامین اجتماعی، کارگر مزبور ســر کار خود بازمی گردد.

در صورتــی که کارفرما از پذیرش مجدد وی خودداری کند، اخراج غیرموجه تلقی می شود و کارگر می تواند به هیئت های حل اختلاف مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.

در هر صورت چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند بیمه شده در صورت داشتن سایر شرایط (سابقه الزم) از مقرری بیمه بیکاری در سقف تعیین شده برخوردار می شود.

بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری وجهی است که به صورت موقت در دوره های که بیمه شده مبتلا به بیماری شده و توانایی کار را از دست داده و حقوق و مزدی دریافت نمی کند جهت تامین معاش وی و خانواده او پرداخت می شود.

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری جزو سابقه کار و پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد.

 

شرایط پرداخت غرامت دستمزد

داشتن این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ضروری است:

الف: تجویز استراحت پزشکی، در گواهی های استراحت باید به روشــنی نوع بیماری مشخص شود.

ب: داشتن ارتباط بیمه ای با ســازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی اســتحقاقی/به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که استراحت پزشکی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت.

در این موارد کمک هزینه بیماری پرداخت نمی شود: بیمه شده ازکارافتاده کلی باشد. در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت کرده باشد. برای استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیهای زیبایی تجویز می شود، غرامت دستمزد برای آن پرداخت نخواهد شد.

 

مراجع تعیین استراحت پزشکی

مرجع تعیین و تایید مدت زمان مرخصی استعلاجی با توجه به مدت استراحت متفاوت و بدین شرح است.

۱-   برای استراحت هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمیشود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد.

۲ - استراحتهای بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.

۳-  استراحت های بیش از ۶ روز در سال باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد. براساس ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص ســازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشــتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

بنابراین غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخت می شود مگر در موارد زیر: در صورتی که بیمه شده در دوران استراحت در بیمارستان بستری شده باشد.

در این مورد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نیست چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری شده باشــد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.

استراحت هایی که به دلیل بیماری حرف های و حادثه ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می شود. استراحت ناشی از بیماری های حرفه ای (بیماری مرتبط با کار) باشد. در صورتی که بیماری شخص در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر شده باشد. استراحت های پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی.

لازم به توضیح اســت که غرامت دســتمزد پرداختی به جانبازان بیمه شــده معادل صد درصد متوســط حقوق و مزایای وی خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.

همچنین غرامت دستمزد بیمه شــدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح می شوند معادل ۱۰۰ درصد آخرین مزد است. در صورتی که بستری شــدن بیمه شده ضروری تشخیص داده شود، ولی به علت نبودن تخت خالی معالجه سرپایی انجام پذیرد.

مراجعات اورژانسی به مرکز درمانی مشمول کسر ۳ روز اول نیست. اما در مواردی که معالجه صرفا به ســبب بیماری عادی باشد یا معالجه به صورت سرپایی انجام شودغرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت می شود.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت دســتمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان متاهل و متکفل سه چهارم میانگین دستمزد بیمه شده است و غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان مجرد و غیرمتکفل که از درمان سازمان استفاده نکرده و به صورت سرپایی معالجه شده اند، دوســوم میانگین دستمزد بیمه شده اســت و در صورت استفاده از خدمات درمانی و یا بستری یک دوم است.

دسته بندی قوانین پرکاربرد: 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

محصولات

نویسنده:
مهدی بهرامیان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۸
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶