Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

مجموعه قوانین و مقررات بسیج

 کتاب "مجموعه قوانین و مقررات بسیج" مجموعه قوانین بسیج است که سازمان بسیج حقوق دانان به عنوان نهاد تخصصی در سازمان بسیج آن را گردآوری و منتشر کرده است.

این کتاب به همت سازمان بسیج حقوق دانان و با همکاری انتشارات پژواک عدالت تدوین شده و با هدف آگاهی از قوانین برای اقشار، فرماندهان و اعضای بسیج در ۶۰۸ صفحه و نه بخش شامل: قوانین و مقررات تأسیس سازمان و تشکیلات بسیج، قوانین و مقررات اداری استخدامی و رفاه و تأمین اجتماعی، عضویت بسیج در شوراها سازمان ها کمیسیون ها و سایر نهادها، مقررات نظامی انتظامی و امنیتی بسیج، مقررات قضائی بسیج، مقررات علمی فرهنگی و هنری بسیج، مقررات بهداشت درمان و امور پزشکی بسیج، مقررات محیط زیست مرتبط با بسیج، مقررات مالی و اقتصادی بسیج ؛ با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان به چاپ رسیده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان نهاد تخصصی سازمان بسیج در عرصه حقوقی با بررسی مجموعه ی قوانین و مقررات کشور، " مجموعه قوانین و مقررات بسیج" را به صورت تنقیح شده و در راستای شناساندن آثار و برکات بسیج در عرصه های گوناگون، آگاهی اعضا و فرماندهان بسیج از حقوق و تکالیف خود در قوانین و مقررات، استفاده دانشجویان و محققین در رشته های مختلف از جمله حقوق، اقتصاد، پزشکی و... برای انجام طرح ها و پروژه های علمی گردآوری کرده است.

دسته بندی محصول: 

تلگرام

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵