شناسه : 2503
ی., 09/04/2016 - 12:56
نویسنده : adminalborz
سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز با همکاری ستاد صيانت از

همایش حمایت از حقوق ادبی و هنری

سخنرانان:دکتر مهدی جوهری مدرس دانشکاه، قاضی و معاونت اجتماعی پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرزدکتر مهدی زاهدی دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبابائی، وکیل پایه یک دادگستری، مدیر کمیته مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی و عضو انجمن مالکیت فکری ایران
همایش حمایت از حقوق ادبی وهنری
سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز
با همکاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و سازمان بسيج هنرمندان استان البرز
موضوعات همایش:
مفهوم مالکیت معنوی( فکری)
حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری
حقوق اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری
حقوق پدید اورندگان اثار مشترک و جمعی
حمایتهای قانونی ازحقوق پدیدآورندگان
اقدامات تامینی و مرجع قانونی جهت رسیدگی به موارد نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری
سخنرانان:
دکتر مهدی جوهری مدرس دانشکاه، قاضی و معاونت اجتماعی پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز
دکتر مهدی زاهدی دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبابائی، وکیل پایه یک دادگستری، مدیر کمیته مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی و عضو انجمن مالکیت فکری ایران
مکان:
ميدان آزادگان خيابان مطهري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز
زمان: ۸ شهریور ماه ۱۳۹۵ ساعت ۹-۱۲
در انتها به شرکت کنندگان گواهی شرکت در همایش اعطا می گردد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید