Shopping cart is empty

۰

ریال۰,

برابر بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراداز زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.
آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباً تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند.
در خصوص ماهیت داوری بیشتر دو دید گاه ميان فقها و حقوقدانان مطرح است. برخي معتقدند داور ، در حقيقت وكيل طرفين دعواست و برخي ديگر داور را فراتر از وكيل مي دانند و او را قاضي انتخابي طرفين يا اصطلاحاً قاضي تحكيم محسوب مي كنند.
در مورد سردار نقدی همین مسئله ی گسترش بسیج در اقشار مختلف است که باعث شد نگرش جامعه از قشر بسیجی به عنوان تامین کننده ی امنیت صرف، به بسیج برای همه ی اقشار متفاوت شود.
به مناسبت تصویب قانون اساسی
همانطور که درمقدمه قانون اساسی آمده است ؛حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همراه و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حر
آنچه بر اهميت اين حرکت مي‌افزايد ميزان حضور مردم است که با توجه به آمارهاي منتشر شده مبني بر حضور حدود دو و نيم ميليون زائر در سال ۱۳۹۵، ‌اين عدد تقریبا ۲/۳% کل جمعيت کشور خواهد بود و اين در حالي است که سفر چنين نسبتی از جمعيت يک کشور در يک محدوده ز
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی نوشت:
عباسعلی کدخدایی، عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان و عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان "فاجعه صنعا و حقوق بشردوستانه" نوشت:
رئیس سازمان بسیج حقوق دانان به مناسبت ايام اسارت كاروان حسني در یادداشتی عنوان کرد:
علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی با عنوان درس هایی حقوقی از "ما رأیت الا جمیلا" نوشت:
آیت الله کعبی در یادداشتی عنوان کرد:
چه عواملی باعث شد که به تدریج معاویه و یزید ابن معاویه بر جامعه اسلامی مسلط شوند و معاویه جرئت کند یزید را به‌عنوان ولیعهد معرفی کند؟ یزید، شرابخوار، فاسق و میمون‌باز بود و هیچ‌کس صدایش در نمی‌آمد. به نظر می‌آید چند عامل باعث این اتفاق شد...

صفحات

محصولات

نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۶
نویسنده:
سازمان بسیج حقوقدانان
سال چاپ یا تولید:
۱۳۹۵